Rachunek bieżący i pomocniczy:

Rachunek bieżący i pomocniczy:

służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością.

W ramach rachunku bieżącego i pomocniczego, Bank oferuje produkty związane z rachunkiem:

  • wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku na każde żądanie,
  • polecenia przelewu,
  • polecenia zapłaty,
  • czeki,
  • telefoniczna informacja o stanie salda na rachunku na podstawie ustalonego hasła,
  • karty płatnicze,
  • Home Banking,
  • dostęp do rachunku przez Internet,  oraz umożliwia łatwy dostęp do innych produktów
  • kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
  • lokat terminowych.

Korzyści z posiadania rachunku:
• szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
• swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami,
• wygodny dostęp do pieniędzy przez całą dobę w placówkach handlowych i usługowych oraz bankomatach (dzięki karcie płatniczej),
• uzyskanie informacji o stanie środków na rachunku i dokonanych operacjach, telefonicznie na podstawie hasła,
• łatwy dostęp do kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

print drukuj
Created by TelePoland 2005