Ogłoszenie - zapis na wypadek śmierci
        
 
Komunikaty
 
Rachunki bankowe
 
Karty płatnicze i kredytowe
 
Bankomaty
 
Gwarancje depozytów
 
Lokaty
 
Rozliczenia zagraniczne
  Tabela oprocentowania
  REKLAMACJE
  Rozliczenia_zagraniczne
  
Wypisz   Dopisz
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-07-10
USD 3,9646 +0,41%
EUR 4,4745 +0,02%
CHF 4,2099 +0,04%
GBP 4,9941 +0,05%
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-07-09
WIBID 3M 0,06 +0,00%
WIBOR 3M 0,26 +0,00%
WIBOR 1M 0,23 +0,00%
EURIBOR 3M -0,43 +0,69%
EURIBOR 1M -0,51 +0,78%
Wspierane przez Money.pl
Jak podoba Ci się nasza nowa strona?
Bardzo dobra
Dobra
Słaba
Nie mam zdania
Sprawdź wyniki sondy
 Liczba odwiedzin:1011
 Użytkowników OnLine:5

 Mamy dzisiaj: 2020-07-10 13:50
 Imieniny: Elenora, Pius


Niechobrz, dnia 12.10.2016 r.

 Szanowni Państwo,

 Informujemy, iż zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, mogą Państwo na piśmie polecić bankowi wypłacenie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom : małżonkowi, wstępnym (tj. rodzice, dziadkowie), zstępnym (tj. dzieci, wnuki i prawnuki) lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przez Pana/Pani śmiercią.

W przypadku założenia większej liczby poleceń, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa powyżej, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Mogą Państwo w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa są zobowiązane do ich zwrotu Państwa spadkobiercom.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Panu/Pani tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku  
   O banku   |   Aktualności   |   Placówki   |   Dokumenty do pobrania   |   Kontakt
PORTAL_TIT_PRO Created by TELEPOLAND