INFORMACJA O KRYZYSIE
        
 
Komunikaty
 
Rachunki bankowe
 
Karty płatnicze i kredytowe
 
Bankomaty
 
Gwarancje depozytów
 
Lokaty
 
Rozliczenia zagraniczne
  Tabela oprocentowania
  REKLAMACJE
  Rozliczenia_zagraniczne
  
Wypisz   Dopisz
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-06-14
USD 3,7727 -0,02%
EUR 4,2554 -0,13%
CHF 3,7905 -0,27%
GBP 4,7771 -0,07%
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2019-06-13
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,32 +0,00%
EURIBOR 1M -0,38 +0,27%
Wspierane przez Money.pl
Jak podoba Ci się nasza nowa strona?
Bardzo dobra
Dobra
Słaba
Nie mam zdania
Sprawdź wyniki sondy
 Liczba odwiedzin:1662
 Użytkowników OnLine:1

 Mamy dzisiaj: 2019-06-16 23:20
 Imieniny: Ludgarda, Barnaba


INFORMACJA O KRYZYSIE

Szanowni Państwo

Sektor Bankowości Spółdzielczej oparty jest na polskim kapitale. Właścicielami banków spółdzielczych są udziałowcy (spółdzielcy), będący jednocześnie klientami banków. Struktura ta zapewnia stabilność właścicielską. Kapitał zebrany w bankach spółdzielczych jest w 100% Polski. Banki zrzeszające, będące jednocześnie bankami komercyjnymi, są własnością polskich banków spółdzielczych. Największy bank zrzeszający - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w 86,33% należy do banków spółdzielczych. Większość pozostałych akcji tego Banku posiadają również polskie podmioty. Żaden z funkcjonujących banków zrzeszających, w tym BPS S.A., nie podlega bezpośrednim wpływom rynków kapitałowych oraz zagranicznych rynków finansowych.
Sektor bankowości spółdzielczej prowadzi działalność dzięki środkom swoich depozytariuszy- mieszkańców lokalnych środowisk, a jednocześnie właścicieli banków. Stąd też priorytetem działania banków spółdzielczych i banku zrzeszającego  jest zapewnienie bezpieczeństwa środkom zdeponowanym przez ich klientów. To bezpieczeństwo wyraża się  między innymi:
1.Lokowaniem zgromadzonych nadwyżek środków, za pośrednictwem banku zrzeszającego, w pełni bezpieczne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Ta forma  zarządzania zebranymi środkami, uznawana jako jedna z najbardziej konserwatywnych na rynku, okazała się naszym atutem. Papiery skarbowe w ostatnim czasie charakteryzowały się wzrastającą rentownością, co miało wpływ na dobre wyniki banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, przy zachowaniu maksymalnych norm bezpieczeństwa w inwestowaniu na rynku finansowym.
2.Przestrzeganiem przez  Bank BPS S.A. oraz banki spółdzielcze limitów i rekomendacji
w zakresie zarządzania płynnością. Jako sektor jesteśmy grupą, która jako jedna z niewielu podmiotów posiada nadwyżki środków umożliwiające szybkie i skuteczne redukowanie ryzyka płynności. Bank BPS S.A. zarządza, w bezpieczny sposób, środkami przekraczającymi 6,5 mld zł. Bankowość komercyjna jest w odmiennej sytuacji, bowiem poszukuje finansowania na rynku międzybankowym.
3.Nie lokowaniem środków w bankach zagranicznych; w Banku BPS SA. lokaty te miały charakter marginalny i nie stanowiły nawet 1% środków lokowanych na rynku finansowym.
4.Nie udzielaniem przez banki spółdzielcze  kredytów w walutach obcych. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. przy udzielaniu kredytów w tych walutach zachowywał najwyższy stopień bezpieczeństwa i rygorystycznie badał zdolność kredytową oraz wymagał najpewniejszych zabezpieczeń dla tego rodzaju kredytów.
5.Dobrym zarządzaniem płynnością. Banki spółdzielcze zwracają także uwagę na bezpieczeństwo portfela kredytowego. Wskaźnik kredytów zagrożonych w całym portfelu kredytowym wyniósł w bankach spółdzielczych średnio 2,8% na koniec I półrocza 2008 r. Dla porównania w bankach komercyjnych wskaźnik ten wynosił 4,9%. Sytuacja ta wynikała z dobrej znajomości lokalnych uwarunkowań społeczno – ekonomicznych oraz klientów i ich potrzeb , a także przejrzystych procedur kredytowych.
Bezpieczeństwo banków spółdzielczych gwarantuje również duży stabilny kapitał, umożliwiający absorbowanie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
Możemy pochwalić się najlepszymi wynikami w naszej historii. W momencie gdy w sektorze bankowym obserwowano spowolnienie, banki spółdzielcze pracowały dla swoich klientów, najkorzystniej na rynku. Dziś konserwatywne podejście do podejmowanego ryzyka, bezpieczne działanie banków spółdzielczych daje nam gwarancje, że kryzys finansowy jaki powstał w Stanach Zjednoczonych nie dotknie, ani banków spółdzielczych, ani  naszych klientów.
W Polsce nie występują realne przesłanki powstania kryzysu. Napięcie na rynku wiąże się z nadmiarem informacji w mediach dotyczących sytuacji na giełdzie papierów wartościowych, rynku bankowym w Stanach Zjednoczonych oraz pojedynczych przypadkach złego zarządzania bankami w Europie. Racjonalnymi, pod względem ekonomicznym, powodami dobrej sytuacji naszego sektora w długim terminie są: brak zaangażowania banków w ryzykowne papiery wartościowe, stosunkowo niskie zadłużenie Polaków, wysoki przyrost PKB w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, popyt wewnętrzny wspierany przez spadające bezrobocie oraz rosnące płace Polaków.

Zapewniamy Państwa, iż banki spółdzielcze oraz Bank BPS S.A. są w pełni bezpieczne, bo Polskie!

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku  
   O banku   |   Aktualności   |   Placówki   |   Dokumenty do pobrania   |   Kontakt
PORTAL_TIT_PRO Created by TELEPOLAND