Otwarcie Rachunku - Wpłaty - Wypłaty
        
 
Komunikaty
 
Rachunki bankowe
 
Karty płatnicze i kredytowe
 
Bankomaty
 
Gwarancje depozytów
 
Lokaty
 
Rozliczenia zagraniczne
  Tabela oprocentowania
  REKLAMACJE
  Rozliczenia_zagraniczne
  
Wypisz   Dopisz
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-02-28
USD 3,9255 -0,40%
EUR 4,3355 +0,59%
CHF 4,0734 +0,46%
GBP 5,0657 -0,39%
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-02-28
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -1,44%
EURIBOR 1M -0,48 -1,05%
Wspierane przez Money.pl
Jak podoba Ci się nasza nowa strona?
Bardzo dobra
Dobra
Słaba
Nie mam zdania
Sprawdź wyniki sondy
 Liczba odwiedzin:368
 Użytkowników OnLine:2

 Mamy dzisiaj: 2020-02-29 13:21
 Imieniny: Antonina, Dawid


Otwarcie Rachunku

Aby otworzyć rachunek należy:

  • złożyć wypełniony wniosek o otwarcie rachunku,
  • przedstawić dokumenty stwierdzające osobowość prawną podmiotu, zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  • podpisać umowę,
  • złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem posiadacza.


Wpłaty

Wpłaty na rachunek można dokonywać w formie:

  • gotówkowej,
  • bezgotówkowej.

Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane przez każdą osobę, która zna numer rachunku oraz nazwę Posiadacza rachunku.

Wypłaty

Wypłaty z rachunku można dokonywać w formie:

1. Gotówkowej:

  • przy użyciu kart płatniczych w bankomatach, wybranych bankach,
  • na podstawie czeku - realizacja w jednostkach naszego Banku,

2. Bezgotówkowej:

  • realizując polecenia przelewu, stałe zlecenia płatnicze, polecenia zapłaty,
  • przy użyciu kart płatniczych w placówkach handlowo-usługowych

Dyspozycje składane przez posiadacza rachunku muszą być podpisane przez osoby upoważnione zgodnie ze wzorami podpisów umieszczonymi na karcie wzorów podpisów oraz muszą być opatrzone stemplem firmowym posiadacza rachunku.

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości salda na rachunku z uwzględnieniem limitu kredytu w rachunku.

Bank nie zrealizuje dyspozycji Posiadacza rachunku jeżeli kwota dyspozycji przekracza stan wolnych środków lub dyspozycja jest niezgodna z postanowieniami umowy lub z przepisami prawa.

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku  
   O banku   |   Aktualności   |   Placówki   |   Dokumenty do pobrania   |   Kontakt
PORTAL_TIT_PRO Created by TELEPOLAND