O banku
        
 
Komunikaty
 
Rachunki bankowe
 
Karty płatnicze i kredytowe
 
Bankomaty
 
Gwarancje depozytów
 
Lokaty
 
Rozliczenia zagraniczne
  Tabela oprocentowania
  REKLAMACJE
  Rozliczenia_zagraniczne
  
Wypisz   Dopisz
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-02-28
USD 3,9255 -0,40%
EUR 4,3355 +0,59%
CHF 4,0734 +0,46%
GBP 5,0657 -0,39%
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-02-28
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -1,44%
EURIBOR 1M -0,48 -1,05%
Wspierane przez Money.pl
Jak podoba Ci się nasza nowa strona?
Bardzo dobra
Dobra
Słaba
Nie mam zdania
Sprawdź wyniki sondy
 Liczba odwiedzin:406
 Użytkowników OnLine:1

 Mamy dzisiaj: 2020-02-29 14:27
 Imieniny: Antonina, Dawid


O banku


Bank Spółdzielczy, działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.

 

Przedmiot działania Banku Spółdzielczego obejmuje następujące czynności bankowe:            
 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 • prowadzenie innych rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów,
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • udzielanie pożyczek pieniężnych,
 • operacje czekowe i wekslowe,
 • wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
 • udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 • pośredniczenie w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Przekazy pieniężne dokonywane są za pośrednictwem Banku Zrzeszającego.


Czynności bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4, 6 i 11, Bank Spółdzielczy może wykonywać z osobami fizycznymi zamieszkującymi lub prowadzącymi przedsiębiorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego lub z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną, mającymi siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.
Czynności bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 11 Bank Spółdzielczy może wykonywać w zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem Zrzeszającym.

ORGANY  BANKU   SPÓŁDZIELCZEGO  W NIECHOBRZU

1. ZEBRANIE   PRZEDSTAWICIELI

2. RADA   NADZORCZA   BANKU

 • ZBIGNIEW CHMIEL - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
 • TERESA  MATUŁA  - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
 • JÓZEF TOBIASZ- SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
 • WACŁAW MACIEJ - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • JAN  REWERA       - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • ELŻBIETA JANOWSKA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • ZOFIA KALANDYK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 •                           (delegowana do pracy w Zarządzie)
3. ZARZĄD   BANKU              
 • BARBARA  PASIERB -   PREZES   ZARZĄDU
 • ZOFIA KALANDYK  -   WICEPREZES  ZARZĄDU
 • RENATA CIOS -   CZŁONEK   ZARZĄDU

4. ZEBRANIA  GRUP  CZŁONKOWSKICH

ZRZESZENIE    

Bank  jest zrzeszony  w Banku Polskiej  Spółdzielczości SA   na podstawie umowy zrzeszenia zawartej w dniu 22 marca 2002 r. zgodnie  z wymogami ustawowymi.

TEREN  DZIAŁANIA  BANKU

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu działa na terenie powiatu rzeszowskiego. Bank działa również na terenie powiatów :brzozowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego,łańcuckiego,niżańskiego ,przemyskiego, przeworskiego , ropczycko-sędziszowskiego,
strzyżowskiego  i miasta  na prawach  powiatu Rzeszów- z terenu  województwa podkarpackiego.

AKTY  PRAWNE

 • Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r.Prawo bankowe (Dz.U  z 2002r. Nr 72  poz.665 z póżn.zm/
 • Ustawa  z dnia 16.IX.1982r.Prawo spółdzielcze (Dz.U  z 2003r. Nr 188 poz.1848  z póz.zm./
 • Statut  Banku uchwalony przez Nadzwyczajne Zebranie  Przedstawicieli w dniu 29.03.2007r.
 • Ustawa  z dnia 7.12.2000r.o funkcjonowaniu Banków spółdzielczych ,ich  zrzeszaniu  się i bankach  zrzeszających  /Dz.U Nr 119 poz.119 poz. 1252 z póz. zm/
 • Ustawa z dnia  29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U  z 2002r. Nr  76,poz.694 z póz.zm)
 • Procedury  wewnętrzne.
   

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu uprzejmie informuje iż pełnomocnikami do reprezentowania Banku są :

 • Anna Lemajew - Kocur
 • Wiesława Bać,
 • Agata Witek.
 • Ewa Puzyniak.

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Niechobrzu (w załączniku) :

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku  
   O banku   |   Aktualności   |   Placówki   |   Dokumenty do pobrania   |   Kontakt
PORTAL_TIT_PRO Created by TELEPOLAND